Science & teknologi i børnehøjde

Velkommen til Science og Teknologi i børnehøjde

Vi har fokus på legende og undersøgende miljøer med børnene, hvor vi sammen er nysgerrige på science og teknologi.

Log ind til kompetenceforløbet her:

science og teknologi i børnehøjde

Science og teknologi i børnehøjde

Odense Kommune og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole samarbejder om udviklings- og forskningsprojektet ’Science og teknologi i børnehøjde’, som Novo Nordisk Fonden støtter med 6 millioner kroner.

Projektet skal bidrage til, at alle børn i Odense kommunes dagtilbud videreudvikler en legende og undersøgende tilgang til science og teknologi i relation til den styrkede pædagogiske læreplan – særligt læreplanstemaet Natur, udeliv og science. Projektet har til formål at bidrage til udviklingen af science-orienterede læringsmiljøer, der tager udgangspunkt i børnenes perspektiver og nysgerrighed for den verden de lever i.

Kompetenceudviklingsforløbet består af en veksling mellem workshops, online-ressourcer samt udvikling og vejledning i egen praksis. I perioden 2023-2025 vil al pædagogisk personale i børnehuse og dagplejen deltage i et forløbet over ni måneder.
Her på siden kan det pædagogiske personale som deltager i kompetenceudviklingsforløbet logge ind og tilgå online-ressourcer. Når projektperioden er afsluttet vil siden være åben for alle.

Kontakt UCL ved spørgsmål og opståede problemer med e-læringsplatformen: science-platform@ucl.dk

Praksis Beskrivelse
Afprøveren der afprøver Når børn afprøver med udgangspunkt i hvad-nu-hvis.
Sanseren der sanser Børnene erfarer med alle sanser. I kan føle, høre, se/observerer og/eller smage forskelle.
Planlæggeren der planlægger Børnene inddrages i planlægning. I kan tegne, snakke om, finde frem etc.
Dokumentaristen der dokumenterer Børnene inddrages i at dokumentere. Det kan eksempelvis være fotos, tegninger eller optagede fortællinger.
Spørgeren der spørger Børnene stiller spørgsmål. Det kan både være sprogligt og med kroppen.
Fortælleren der fortæller Børnene fortæller. Der fortælles om noget, der er sket eller oplevet i relation til science.
Fortolkeren der fortolker Børnene støttes i at fortolke eller fortolker selv det oplevede. I opdager eksempelvis en årsags-virknings-sammenhæng (hvis, så).
Argumentøren der argumenterer Der argumenteres med “fordi”, ofte mens børnene relaterer til en tidligere erfaring fra en anden kontekst.
Måleren der måler Børnene måler. I kan måle i alle enheder: hænder, klodser, centimeter osv.
Tælleren der tæller Børnene tæller. I tæller noget: hvor mange.
Sorteren der sorterer Børnene inddaler i grupper, sorterer klasssificerer. Genstande ordnes fysisk efter selvopfundne kriterier.
Legestemning Beskrivelse
Hengiven Den hengivne legestemning er kendetegnet ved handlingerne at bygge, fifle, samle og balancere. Stemningen er fremtrædende i situationer hvor forudsigelige handlinger gentages og kroppen er rolig.
Opspændt Den opspændte legestemning er kendetegnet ved handlingerne at forestille sig, efterligne, overvære eller performe. Stemningen er fremtræden i situationer hvor børnene viser sig frem og byder sig til med nye bud.
Euforisk Den euforiske legestemning er kendetegnet ved handlingerne at smadre, råbe, ødelægge og drille. Stemningen er fremtræden i situationer hvor det skøre, gaggede og vilde får plads. I den euforiske legestemning har børnene mulighed for at udvikle deres legemod.
Højspændt Den højspændte legestemning er kendetegnet ved handlingerne at danse, hoppe, løbe og gynge. Stemningen er fremtræden i situationer hvor hele kroppen er involveret og der skiftes mellem retning, fart og højde. Antal og størrelser på legemedierne kan have indflydelse på mulighederne for at den højspændte legestemning får plads.
Sprogstrategi Beskrivelse

Avanceret og nuanceret sprog

Når du navngiver genstande eller anvender og beskriver ord børnene ikke kender.

Fortolk, gentag og udvid

Når du fortolker, gentager og udvider det børnene siger, så kompleksiteten øges.

Sæt ord på handlinger

Når du sætter ord på såvel egne som børnenes handlinger.

Stil åbne spørgsmål

Når du stiller spørgsmål, hvortil børnene kan give et uddybende svar med mere end et ord.
Forbind ny læring med barnets eget liv Når du hjælper børnene med at danne forbindelser mellem nye ord/begreber og noget som børnene allerede kender til.

Opmuntre til brainstorming og kreativ tænkning

Når du opmuntrer børnene til at tænke kreativt og finde på ideer og løsninger.

Opmuntre til refleksion og logisk tænkning

Når du gennem spørgsmål og begrundelser får børnene til at opdage sammenhænge og tænke logisk. Dvs. du hjælper barnet med at forstå hvorfor ting er som de er.

Frem tænkning og forståelse

Når du stiller tænkespørgsmål og forbinder ny læring med noget, børnene allerede kender til eller tidligere har oplevet.

Aktiv deltagelse

Når du opmuntrer til og faciliterer børnenes aktive deltagelse i samtaler og aktiviteter, der understøtter børnenes udforskning og læring.

Stilladsér

Når du giver hints, støtte og andre former for hjælp, når barnet sidder med en udfordring.

Fyld forklarende information på

Når du giver barnet uddybende og forklarende information som respons på barnets svar eller handling.

Opmuntre og støt barnets ihærdighed

Når du anerkender det enkelte barns individuelle indsats og opmuntre det til at forsætte.

Byg videre på samtalen

Når du forlænger samtalen med opfølgende spørgsmål eller opmuntrer børn til at blive ved med at deltage i samtalen.

Opmuntre til refleksion over svar og handlinger

Når du får barnet til at reflektere over og forklare sit svar, valg eller handling.